Myllypuron kampus

Helsingin Myllypuroon on valmistunut täysin uusi hyvinvoinnin rakentajien kampus. Se on avoin elämälle ja uusille kohtaamisille. Kampus kokoaa ihmiskeskeisen osaamisen, jossa hyvinvointia, terveellistä tulevaisuutta ja rakennettua ympäristöä kehitetään yhdessä.

Noin 6000 opiskelijan ja 500 työntekijän kampus on Metropolian neljästä kampuksesta suurin. Kampus synnyttää alueelle avoimen oppimisen verkoston, joka sykkii elinvoimaa Itä-Helsinkiin, ja areenan, jossa voi luoda yhdessä uutta.

Metropolian Myllypuron kampuksella voit opiskella näissä tutkinnoissa:

AMK-tutkinnot
Tekniikka, kiinteistö- ja rakennusala
· Maanmittaustekniikka
· Rakennusalan työnjohto:
· Talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen
· LVI-tekniikka
· Rakennusarkkitehtuuri
· Rakennustekniikka
· Talotekniikka

Sosiaali- ja terveysala
· Apuvälinetekniikka
· Bioanalytiikka
· Fysioterapia
· Jalkaterapia
· Ensihoito
· Kätilötyö
· Nursing
· Optometria
· Osteopatia
· Radiografia ja sädehoito
· Sairaanhoitotyö
· Social Services
· Sosiaaliala
· Suun terveydenhuolto
· Terveydenhoitotyö
· Toimintaterapia
· Vanhustyö

Ylemmät AMK-tutkinnot
Tekniikka, kiinteistö- ja rakennusala
· Construction and Real Estate Management
· Maanmittaustekniikka
· Rakennustekniikka
· Talotekniikka

Sosiaali- ja terveysala
· Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
· Health Business Management
· Kliininen asiantuntijuus: palliatiivisen hoitotyön asiantuntija
· Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
· Kuntoutus
· Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen
· Sosiaaliala
· Terveyden edistäminen
· Vanhustyö

Ohjelma päivitetään lähempänä tapahtuman ajankohtaa.